Traduceri autorizate

Traducere Autorizată – Traducători Autorizați

Traducerile autorizate sunt atribuite doar traducătorilor autorizaţi de Ministerul Justiţiei (autoritatea competentă în recunoaşterea calificării de traducător autorizat).
Odată cu intrarea în vigoare a noului Regulament de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale, care impune anumite condiţii cu privire la tipul documentelor a căror traducere poate fi legalizată (documente emise de instituţii publice sau  înscrisuri sub semnătură privată cărora li s-a dat, după caz, dată certă, legalizare de semnătură ori certificare), autoritățile publice solicită și acceptă traduceri autorizate pentru documentele care nu se califică pentru traducere legalizată.
Prezentăm în continuare câteva exemple de documente pentru care este suficientă traducerea autorizată:

 • contracte încheiate între societăți comerciale
 • facturi
 • bilanțuri ale societăților comerciale
 • formulare pentru participări la licitații, semnate de reprezentanții societăților
 • corespondență electronică
 • documente emise de avocați (Cereri adresate instanțelor)
 • articole din presă
 • hotărâri AGA
 • adeverințe și alte documente emise de societățile private
 • acte auto
 • acte medicale

De asemenea, în cazul documentelor traduse din română într-o limbă străină, care vor fi folosite în alte state, precizăm că în majoritatea cazurilor este suficientă doar o traducere autorizată (cu formula de certificare completă și datele de contact ale traducătorului autorizat), deoarece procedura de legalizare a semnăturii traducătorului nu este prevăzută în legislația acestor state (precum Franța, Anglia, SUA, Canada, Australia).

Traduceri autorizate de calitate

Putem efectua traduceri autorizate în regim normal sau de urgență. Trimiteţi o cotaţie de preţ online sau contactaţi-ne telefonic pentru preluarea comenzii dumneavoastră.

Vă garantăm o traducere 100% de calitate şi respectarea timpului de livrare.