Traduceri legalizate

Traduceri Legalizate – Legalizarea Documentelor

În conformitate cu noul Regulament de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale, trebuie îndeplinite următoarele condiții pentru traduceri legalizate:

Înscrisul care se traduce trebuie prezentat notarului public în original si trebuie sa fie un inscris autentic, sub semnatura privata, copie legalizata, cu legaliare de semnatura sau cu data certa. Legea interzice în mod expres legalizarea traducerilor în cazul documentelor prezentate în copie simplă, fax sau e-mail.

Se pot legaliza doar documente oficiale (emise de instituții ale statului sau notariate) sau înscrisuri sub semnătură privată cărora li s-a dat, după caz, dată certă, legalizare de semnătură ori certificare.

Prezentăm în continuare o listă cu documente care se pot califica pentru traducere legalizată:

  • Documente emise de notariate (Procuri, declarații, contracte de vânzare-cumpărare)
  • Acte de stare civilă
  • Documente emise de Registrul Comerțului (Certificat de Înregistrare, Certificat Constator)
  • Acte constitutive vizate de Registrul Comerțului
  • Bilanțuri vizate de Administrația Financiară
  • Documente emise de Administrația Financiară
  • Diplome și documente de studii
  • Documente emise de organele de poliție (caziere judiciare, dovezi de constatare a accidentelor, etc.)
  • Documente emise de autoritățile vamale
  • Documente emise de instanțe (sentințe)

De asemenea, ne putem ocupa și de procedura de dare de dată certă a înscrisului sub semnătură privată în vederea legalizării traducerii.
Pentru mai multe informații cu privire la traduceri legalizate, vă rugăm să ne contactați.